CO2 en PSO

PSO prestatieladder

Dochters Advies gecertificeerd als officieel PSO Adviseur

Download het certificaat
Adviseur PSO (pdf, 170kb)

Naast haar advieswerkzaamheden op het gebied van duurzaam ondernemen en de CO₂-Prestatieladder is Dochters Advies nu ook gecertificeerd als adviesbureau voor de Prestatieladder Socialer ondernemen (PSO). Inmiddels heeft Dochters Advies al diverse bedrijven succesvol begeleid tijdens het certificeringstraject.

Waarom de Prestatieladder Socialer Ondernemen?
De Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) van PSO-Nederland is een landelijk meetinstrument en keurmerk dat de mate van Sociaal Ondernemen objectief zichtbaar maakt. Het doel van de Prestatieladder Socialer Ondernemen is het oplossen van een maatschappelijk probleem door Sociaal Ondernemen bij het bedrijfsleven te stimuleren: meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt duurzaam en kwalitatief aan werk helpen bij reguliere organisaties.

PSO voor gemeenten en landelijke overheid
Organisaties en bedrijven kunnen steeds vaker door middel van een geldig PSO-Certificaat aantonen dat zij aan hun Social Return verplichting voldoen. Het PSO-Certificaat van TNO toont op een onafhankelijke wijze aan in welke mate organisaties werken met personen met een afstand tot de arbeidsmarkt ten opzichte van hun totale personeelsbestand. De gemeenten Amsterdam, Eindhoven, Apeldoorn, Bernheze, Den Bosch en Deventer zijn voorbeelden. Binnenkort volgen meer gemeenten.

Social Return wordt door veel gemeenten ingezet om bij aanbestedingen bedrijven te verplichten om een deel van de contractwaarde in arbeid in te laten invullen door mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Dit is een heel mooi streven maar de praktijk is weerbarstiger omdat:

  • Bedrijven niet houden van verplichtingen die moeilijk zijn te vervullen.
  • Er een duur uitvoerend apparaat is ontstaan voor de begeleiding/plaatsing van mensen uit de doelgroep maar dit voldoet niet aan de verwachtingen. Er worden zelden “echte banen” gecreëerd.
  • De controle op de juiste invulling van Social Return is duur en vindt daarom nauwelijks serieus plaats.
  • Het opgelegde percentage voor de aannemer, meestal 5% van de totale aanneemsom is vaak niet reëel. Hiervan zijn vele voorbeelden te geven.

Wat draagt de PSO dan positief bij?
Het bedrijf bepaald zelf, volgens de spelregels van de PSO, hoe men invulling geeft aan Social Return. Men kan mensen uit de doelgroep tijdelijk of vast in dienst nemen en op een vrijwillige basis geschikte mensen uit de doelgroep betrekken van de werkbedrijven. PSO-certificering helpt bedrijven om aan te tonen dat men aan de Social Return afspraken voldoet dit wordt getoetst door certificerende instanties zoals DEKRA, DNV GL, KIWA Nederland B.V. en TUV Rheinland/Nederland.

Een Win-Win situatie voor iedereen

  • de controletaak door de gemeente vervalt
  • minder administratieve lasten voor de werkgevers
  • er worden echte banen gecreëerd voor de doelgroep
  • minder verspilling van belastinggelden.

Wilt u als bedrijf of gemeente meer weten over de Prestatieladder Socialer Ondernemen neem dan contact op met Huub Biezemans van Dochters Advies voor een vrijblijvend adviesgesprek.

CONTACT OPNEMEN

CO2 prestatieladder

Uitgebreide informatie over CO2 volgt binnenkort.

Download het certificaat
Adviseur CO2-prestatieladder (pdf, 162kb)