Privacyverklaring & cookies

Privacyverklaring

Dochters Advies bv, gevestigd aan Lievendaal 1 6651 EZ Druten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Dochters Advies bv neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op.

Huub Biezemans is de Functionaris Gegevensbescherming van Dochters Advies bv (e-mail info@dochtersadvies.nl, tel. 0487-515477).

Verwerking van persoonsgegevens

Door gebruik te maken van het contactformulier op onze website https://www.dochtersadvies.nl laat u uw persoonsgegevens bij Dochters Advies bv achter.

Wij verwerken uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam
 • geslacht
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • bankrekeningnummer

Dochters Advies bv verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • Het afhandelen van uw betaling.
 • Dochters Advies bv kan uw persoonsgegevens ook verwerken als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals        gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Bewaartermijn

Dochters Advies bv bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor deze verwerkt worden, tenzij dit nodig is om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen

Wij verwerken geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@dochtersadvies.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Geautomatiseerde besluitvorming

Dochters Advies bv neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Dochters Advies bv) tussen zit.

Derden

Dochters Advies bv verstrekt uitsluitend aan derden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De website van Dochters Advies B.V. maakt alleen gebruik van functionele cookies.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Dochters Advies wijst u erop dat ik het geval u cookies uitschakelt, u wellicht niet alle mogelijkheden van deze website zult kunnen benutten.

Social media

Via onze website kunt u ook social media benaderen, zoals Facebook en LinkedIn en Twitter. Deze partijen kunnen cookies op uw computer plaatsen als u via onze website doorverwezen wordt. Wij hebben hierop geen invloed. Meer informatie over hun privacy beleid kunt u vinden op de websites van Facebook, LinkedIn en Twitter.

Hyperlinks

Dochters Advies bv wijst u erop dat deze website links bevat naar andere websites ( hyperlinks). Deze privacy-en cookie verklaring is niet van toepassing op de gelinkte websites.

Wijzigingen

Dochters Advies bv behoudt zich het recht voor de privacy-en cookieverklaring op ieder moment te wijzigen. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt via de website van Dochters Advies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dochtersadvies.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Dochters Advies bv wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dochters Advies bv
Lievendaal 1
6651 EZ Druten
info@dochtersadvies.nl
KvK 110.63.774

22 mei 2018