Duurzaam ondernemen

mvo

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en duurzaamheid raken steeds meer geworteld in het bedrijfsleven. Soms vanuit een eigen gekozen strategie en soms opgelegd door de overheid of klant.

Bedrijven en organisaties zijn vaak al verder met MVO dan zij zich realiseren. Ze hebben het echter niet gestructureerd opgenomen in het beleid, waardoor er geen meetbare resultaten zijn. Zonder deze meetbaarheid verliest de organisatie focus en motivatie, of komen de ideeën simpelweg niet van de grond.

Als partner van MVO Nederland en Lid van het Centraal College van Deskundigen van De MVO-Wijzer biedt Dochters Advies de juiste begeleiding om MVO concreet te vertalen in de visie en het toekomstbeleid. Denk hierbij aan:

CONTACT OPNEMEN